Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów nr 5 / 2014 z 2014-10-23

dodaj do notatnika < [6 / 9] >

WYJAŚNIENIA - INTERPRETACJE - ZALECENIA

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Wyrok wojewódzkiego Sądu administracyjnego w Warszawie z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie opodatkowania przychodu spadkobiercy ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntów przyznanych, na podstawie art. 7 ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów - III SA/Wa 2405/13 Data orzeczenia