Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów nr 5 / 2014 z 2014-10-23

dodaj do notatnika < [5 / 9] >

WYJAŚNIENIA - INTERPRETACJE - ZALECENIA

Podatek od towarów i usług

Interpretacja ogólna dotycząca zakresu stosowania stawki obniżonej VAT przy opodatkowaniu usług rekreacyjnych Pismo MF z 2 grudnia 2014 r. nr P1/033/32/354/LJU/14 Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa1, w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy