Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów nr 5 / 2014 z 2014-10-23

dodaj do notatnika < [3 / 9] >

SPECJALIŚCI O PODATKACH

VAT - określanie miejsca konsumpcji usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych od 1 stycznia 2015 r.

Wprowadzenie - uwagi ogólne Zmiana miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych (zwanych dalej usługami cyfrowymi), wchodząca w życie od 1 stycznia 2015 r. zgodnie z art. 5 dyrektywy Rady 2008/8/WE z 12 lutego 2008 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do miejsca świadczenia usług (Dz.