Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów nr 5 / 2014 z 2014-10-23

dodaj do notatnika < [2 / 9] >

SPECJALIŚCI O PODATKACH

Ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin - zgodna z Konstytucją RP

Ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. Nr 362) została uznana przez Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 18 listopada 2014 r. za zgodną z Konstytucją RP. I. Geneza wprowadzenia podatku od wydobycia niektórych kopalin System prawny obowiązujący przed wprowadzeniem podatku od wydobycia