Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów nr 5 / 2014 z 2014-10-23

dodaj do notatnika < [1 / 9] >

MATERIAŁY INFORMACYJNE

Podatnik w centrum uwagi Administracji Podatkowej - projektowane zmiany w urzędach skarbowych

Dzisiejsze administracje na świecie, w tym również Administracja Podatkowa w Polsce, przechodzą okres przemian organizacyjnych - od urzędów nastawionych na realizację procedur i wewnętrznych procesów, których "petent", był tylko częścią - do podejścia, w którym obywatel czy przedsiębiorca staje się klientem oczekującym