Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów nr 5 / 2011 z 2011-10-27

dodaj do notatnika < [1 / 13] >

WSTĘP

Zmiany w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników wprowadzone ustawą z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw