Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów nr 4 / 2011 z 2011-08-25

dodaj do notatnika < [14 / 16] >

WYJAŚNIENIA - INTERPRETACJE - ZALECENIA - PODATEK AKCYZOWY

Nie jest nadpłatą kwota podatku akcyzowego uiszczona z tytułu sprzedaży energii elektrycznej w sytuacji, w której ten, kto ją uiścił, nie poniósł z tego tytułu uszczerbku majątkowego