Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów nr 1 / 2011 z 2011-02-24

dodaj do notatnika < [9 / 12] >

WYJAŚNIENIA - INTERPRETACJE - ZALECENIA – PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu usług, w związku z którymi zapłata należności jest dokonywana na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w krajach wymienionych w załączniku nr 5 do ustawy o podatku od towarów i usług