Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów nr 1 / 2011 z 2011-02-24

dodaj do notatnika < [8 / 12] >

WYJAŚNIENIA - INTERPRETACJE - ZALECENIA – PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

Możliwość korzystania przez nowe spółki, które przedłużyły pierwszy rok podatkowy, z rozwiązań podatkowych obowiązujących do końca 2010 r.