Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów nr 1 / 2011 z 2011-02-24

dodaj do notatnika < [8 / 12] >

WYJAŚNIENIA - INTERPRETACJE - ZALECENIA – PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

Możliwość korzystania przez nowe spółki, które przedłużyły pierwszy rok podatkowy, z rozwiązań podatkowych obowiązujących do końca 2010 r.

Pismo DD6/8213-3/MZG/2011/BMI3-57 Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych z 24 stycznia 2011 r. do Biura Ministra Odpowiadając na wystąpienie Pani (.) z redakcji (e-mail z dnia 20 stycznia 2011 r.), w sprawie interpretacji art. 12 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,