Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów nr 1 / 2011 z 2011-02-24

dodaj do notatnika < [7 / 12] >

WYJAŚNIENIA - INTERPRETACJE - ZALECENIA – PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

Określenie przychodu z tytułu objęcia akcji w zamian za wkład niepieniężny

Pismo DD9/033/12/BZL/10/970 Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych z 3 grudnia 2010 r. do Pana K.T. (zmiana interpretacji indywidualnej) Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Minister Finansów zmienia, z urzędu, interpretację