Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów nr 1 / 2011 z 2011-02-24

dodaj do notatnika < [6 / 12] >

WYJAŚNIENIA - INTERPRETACJE - ZALECENIA – PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

Obowiązki podatnika w przypadku utraty prawa do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz według 19% stawki podatku