Formularze

Uchwała zgromadzenia wspólników spółki z o.o. w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu