Formularze

Formularz służący do przekazywania informacji, o których mowa w par. 3 rozporządzenia (Dz.U. 2019 poz. 1618)