Formularze

Podatki i opłaty lokalne

IN-18/Z Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych Zwolnienia od podatku od nieruchmości