Formularze

Podatki i opłaty lokalne

IN-18/W Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych Współwłaściciele, współposiadacze samoistni, współużytkownicy wieczyści, współposiadacze zależni