Formularze

Samorząd terytorialny

Uchwała Rady Gminy w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia wójtowi uprawnienia do stanowienia ich wysokości