Formularze

Samorząd terytorialny

Uchwała Rady Gminy w sprawie zasad przekazywania sołectwom składników mienia komunalnego do korzystania