Formularze

Samorząd terytorialny

Uchwała Rady Miasta w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego przez Prezydenta Miasta