Formularze

Samorząd terytorialny

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych