Formularze

Samorząd terytorialny

Uchwała Rady Gminy w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso